agresja 1d3b6Konflikt jest nieunikniony w większości sytuacji w miejscu pracy. Niezależnie od tego, czy jest to spowodowane polityką biurową, konfliktami członków zespołu o zadania związane z pracą, czy współpracownikami, którzy nie pracują razem jako zespół, konflikt może być destrukcyjny i trudny do zarządzania.